•  +98 21 88 65 91 50
 •  No JavaScript !!!
بخش ها: 
خدمات: 
 • project_159

  شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی


  استقرار سیستم مدیریت انرژی، مبتنی بر استانداردهای ISO 50001:2018 و ISO 50006:2014 در هشت پالایشگاه مجتمع گاز پارس جنوبی
  تاریخ: 1399 تا کنون

  شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی


  به روزآوری سیستم مدیریت انرژی موجود در پالایشگاه‌های اول تا پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی و استقرار سیستم مدیریت انرژی در پالایشگاه‌های ششم، هفتم و نهم این مجتمع از اهداف اصلی این پروژه می‌باشد.
 • project_156

  شرکت پالایش گاز ایلام


  انجام ممیزی تفصیلی و نگهداشت سیستم مدیریت انرژی ISO 50001 در شرکت پالایش گاز ایلام
  تاریخ: 1398 تا کنون
 • project_155

  شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی


  ممیزی تفصیلی انرژی مطابق با ISO 50002:2014 در پالایشگاه‌های چهارم، پنجم، ششم، هفتم و نهم مجتمع گاز پارس جنوبی
  تاریخ: 1398 تا کنون
 • project_151

  شرکت ملی گاز ایران


  شناسایی و استخراج شاخص‌های کلیدی عملکرد پالایشگاه‌های گاز در حوزه‌های مدیریت انرژی و کربن
  تاریخ: 1397 تا 1398
 • project_140

  شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی


  مشاوره ممیزی تفصیلی انرژی مطابق (ISO50002:2014) در پالایشگاه های اول تا سوم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
  تاریخ: 1397 تا 1398
 • project_157

  شرکت مجتمع آلومینای ایران


  مشاوره مدیریت انرژی و ممیزی جامع انرژی
  تاریخ: 1396 تا 1398
 • project_139

  معاونت علمی ریاست جمهوری


  ارزیابی سیاست‌ها، قوانین، مقررات، استانداردها و دستورالعمل‌های بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست در بخش ساختمان
  تاریخ: 1396 تا 1397

  معاونت علمی ریاست جمهوری


  هدف از اجرای این پروژه مرور و ارزیابی جامع قوانین موجود در زمینه بهینه سازی انرژی و محیط زیست در بخش ساختمان و تدوین پیشنهادات عملیاتی جهت تکمیل قوانین موجود با محوریت توسعه بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست می باشد.
 • project_99

  شرکت نفت و گاز پارس


  استقرار سیستم مدیریت انرژی مطابق با استاندارد بین المللی ایزو 50001 و بازنگری تفصیلی انرژی
  تاریخ: 1396 تا 1398
 • project_106

  شرکت صنایع لبنی چوپان


  پیش‌بازرسی استاندارد مصرف انرژی در شرکت فرآورده‌های لبنی لبن دشت (چوپان)
  تاریخ: 1395 تا 1396
 • project_105

  شرکت پتروشیمی کارون


  استقرار سیستم مدیریت انرژی مطابق با استاندارد بین المللی ایزو 50001
  تاریخ: 1395 تا 1396
 • project_104

  شرکت پالایش گاز شهید هاشمی‌نژاد


  ممیزی تفصیلی انرژی در مجتمع پالایشی شهید هاشمی‌نژاد
  تاریخ: 1395 تا 1396
 • project_94

  شرکت گاز خراسان شمالی


  بررسی و نحوه استقرار سیستم مدیریت مصرف انرژی ساختمان‌های شرکت گاز استان خراسان شمالی
  تاریخ: 1395 تا 1396
 • project_93

  شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی


  ممیزی انرژی و استقرار استاندارد ایزو 50001 در پالایشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی
  تاریخ: 1394 تا 1395
 • project_78

  شرکت پالایشگاه گاز ایلام


  خدمات ممیزی تفصیلی انرژی و استقرار سیستم مدیریت انرژی (ایزو 50001) در پالایشگاه گاز ایلام
  تاریخ: 1394 تا 1395
 • project_137

  سازمان بهره‌وری انرژی ایران (سابا)


  نظارت بر اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی در کارخانه‌های سیمان داراب، دشتستان، شاهرود و هرمزگان
  تاریخ: 1393 تا 1395
 • project_117

  شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان


  ممیزی انرژی شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
  تاریخ: 1393 تا 1393
 • project_112

  شرکت فرآورده‌های لبنی بهار دالاهو


  پیش‌بازرسی استاندارد مصرف انرژی و محک‌زنی (Benchmarking) در شرکت فرآورده‌های لبنی بهار دالاهو (مانیزان)
  تاریخ: 1393 تا 1393
 • project_111

  شرکت فرآورده‌های لبنی رامک


  پیش‌بازرسی استاندارد مصرف انرژی و محک‌زنی (Benchmarking) در شرکت فرآورده‌های لبنی رامک
  تاریخ: 1393 تا 1393
 • project_110

  شرکت لبنیات پاستوریزه پاک


  پیش‌بازرسی استاندارد مصرف انرژی و محک‌زنی (Benchmarking) در شرکت لبنیات پاستوریزه پاک
  تاریخ: 1393 تا 1393
 • project_109

  شرکت فرآورده‌های لبنی سحر


  پیش‌بازرسی استاندارد مصرف انرژی و محک‌زنی (Benchmarking) در شرکت فرآورده‌های لبنی و پروتئینی سحر (بل و دنون)
  تاریخ: 1393 تا 1393
 • project_108

  شرکت فرآورده‌های لبنی تین


  پیش‌بازرسی استاندارد مصرف انرژی و محک‌زنی (Benchmarking) در شرکت فرآورده‌های لبنی تین (دامداران)
  تاریخ: 1393 تا 1393
 • project_107

  سازمان بهره‌وری انرژی ایران (سابا)


  خدمات مشاوره‌ای در خصوص مطالعات و تهیه معیارهای راندمان و آلاینده‌های زیست محیطی نیروگاه‌های حرارتی و انطباق آن با استاندارد
  تاریخ: 1393 تا 1394
 • project_101

  سازمان بهره‌وری انرژی ایران (سابا)


  نظارت بر اجرای طرح بهینه‌سازی مصرف انرژی در کارخانه سیمان کرمان و کارخانه سیمان آرتا
  تاریخ: 1393 تا 1394
 • project_92

  شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی


  ممیزی تفضیلی انرژی در پالایشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی
  تاریخ: 1393 تا 1395
 • project_95

  شرکت شایگان


  کنترل و بازنگری طراحی ساختمان و تأسیسات مجتمع مسکونی فرشته به منظور بهینه‌سازی مصرف انرژی
  تاریخ: 1391 تا 1392
 • project_119

  سازمان بهره‌وری انرژی ایران (سابا)


  ممیزی انرژی در نیروگاه بخاری منتظر قائم
  تاریخ: 1390 تا 1391
 • project_118

  سازمان بهره‌وری انرژی ایران (سابا)


  ممیزی انرژی در نیروگاه بخاری بیستون کرمانشاه
  تاریخ: 1390 تا 1391
 • project_97

  شرکت بهینه سازی مصرف سوخت


  تدوین استاندارد معیار مصرف انرژی در صنعت کمپوت و کنسرو، کنسانتره و آبمیوه و بازنگری استاندارد مصرف انرژی در صنایع لبنی
  تاریخ: 1390 تا 1391
 • project_98

  شرکت انتقال گاز ایران


  پایش و بهینه‌سازی عملکرد ایستگاه‌های تقویت فشار گاز با استفاده از تکنولوژی معتبرسازی و تلفیق داده‌ها
  تاریخ: 1389 تا 1390
 • project_122

  شرکت پتروشیمی مبین


  ممیزی انرژی و استقرار سامانه اطلاعات مدیریت انرژی
  تاریخ: 1388 تا 1389
 • project_121

  سازمان بهره‌وری انرژی ایران (سابا)


  استقرار سیستم مدیریت انرژی در سه نیروگاه بخاری شازند، بخاری تبریز و سیکل ترکیبی یزد
  تاریخ: 1388 تا 1389
 • project_120

  سازمان بهره‌وری انرژی ایران (سابا)


  استقرار سیستم جامع مدیریت انرژی در نیروگاه نکا
  تاریخ: 1388 تا 1390
 • project_103

  مجتمع آموزشی آب و برق خوزستان


  اجرای دوره آموزشی تحلیل اکسرژی
  تاریخ: 1387 تا 1387
 • project_96

  شرکت بهینه سازی مصرف سوخت


  Benchmarking ,  Standard Setting and Energy Conservation Program for Gas Refineries
  تاریخ: 1387 تا 1390
 • project_123

  شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت


  ممیزی انرژی مجتمع آموزشی ـ ورزشی محمودآباد (وابسته به شرکت ملی نفت ایران)
  تاریخ: 1386 تا 1387
 • project_125

  شرکت ملی گاز ایران


  تحلیل اکسرژی فرایندهای پالایش گاز
  تاریخ: 1385 تا 1386
 • project_124

  شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت


  ممیزی انرژی و استقرار واحد مدیریت انرژی در کارخانه نورد آلومینیوم اراک
  تاریخ: 1385 تا 1386
 • project_133

  شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت


  مميزی انرژی در كارخانه شيشه دارويی رازی
  تاریخ: 1384 تا 1384
 • project_132

  شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت


  ممیزی انرژی در کارخانه شیشه بسته‌بندی تاکستان
  تاریخ: 1384 تا 1384
 • project_131

  شرکت ملی گاز ایران


  طراحي بهینه شبکه خطوط انتقال گاز طبیعی به وسیله الگوریتم ژنتیک
  تاریخ: 1384 تا 1385
 • project_129

  شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت


  ممیزی انرژی و استقرار واحد مدیریت انرژی در کارخانه صنایع شیمیایی ایران
  تاریخ: 1384 تا 1386
 • project_128

  شرکت ملی گاز ایران


  تدوین متدولوژی ممیزی سیستم بخار در یک پالایشگاه گاز با رویکرد بهره‌وری انرژی
  تاریخ: 1384 تا 1386
 • project_126

  پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی


  کارفرما: شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
  ممیزی انرژی جامع و استقرار سیستم مدیریت انرژی در پالایشگاه دوم (فازهای 2 و 3) مجتمع گاز پارس جنوبی
  تاریخ: 1384 تا 1388

  پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی


  توضیحات پروژه
 • project_130

  سازمان صدا و سیما


  ممیزی انرژی ساختمان معاونت فنی و مجموعه ورزشی
  تاریخ: 1383 تا 1385
 • project_127

  شرکت پالایش گاز سرخون و قشم


  ممیزی انرژی جامع، بهینه‌سازی انرژی و مدیریت بار در شرکت پالایش گاز سرخون و قشم
  تاریخ: 1383 تا 1387
 • project_134

  شرکت ملی گاز ایران


  مميزی انرژی جامع در پالايشگاه گاز شهيد هاشمی نژاد
  تاریخ: 1381 تا 1383
 • project_102

  شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران


  برگزاری دوره‌های آموزشی چهار روزه پیشرفته مدیریت انرژی
  تاریخ: 1381 تا 1381