•  +98 21 88 65 91 50
  •  No JavaScript !!!

مشاوره مهندسی

engineering_image

ارایه خدمات مشاوره در زمینه‌های فنی و مهندسی با رویکرد بهینه‌سازی انرژی از دیگر خدمات این شرکت است.

از جمله خدمات این شرکت در بخش مشاوره مهندسی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

   ـ ارزیابی فنی و اقتصادی پروژه‌های بهینه‌سازی انرژی،

   ـ اندازه‌گیری و صحه‌گذاری (M&V)،

   ـ کنترل و بازنگری طراحی با رویکرد بهینه‌سازی انرژی،

   ـ ...