برگزاری جلسه شروع پروژه استقرار سیستم مدیریت انرژی در پالایشگاه‌های ششم تا نهم

2 بهمن 1399

در راستای به روز آوری و استقرار سیستم مدیریت انرژی ، مبتنی بر استاندارد ISO 50001:2018 ، تیم مجری ، در محدوده زمانی 27 دی تا اول بهمن ، در پالایشگاه‌های ششم تا نهم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی (SPGC) ، حضور یافت. تیم مجری ، در جلسات جداگانه با مدیر و مدیران واحدهای هریک از این پالایشگاه‌ها ، ضمن معرفی مراحل اجرایی پروژه ، اقداماتی که باید توسط هر یک از واحدها انجام شود تشریح کرد.

لازم به ذکر است، پیش از این و در چارچوب قرارداد جاری ، تیم مجری اقدام به ارتقای سیستم مدیریت انرژی در پالایشگاه‌های اول تا پنجم از ویرایش 2011 به ویرایش 2018 کرده است.