برگزاری دوره آموزشی ممیزی انرژی در مجتمع گاز پارس جنوبی

25 دی 1399

بنا به درخواست پالایشگاه هشتم مجتمع گاز پارس جنوبی، دوره دو روزه اصول و مبانی ممیزی انرژی براساس استاندارد ISO 50002 ، به صورت مجازی و در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 23 و 24 دی ماه 1399 ، برای کارشناسان و مدیران این پالایشگاه برگزار شد.

فرایند ممیزی انرژی، انواع ممیزی انرژی، ارزیابی فنی و مالی طرحهای بهبود کارایی انرژی و شیوه اولویت‌بندی این طرح‌ها از جمله مطالبی بود که در روز اول این دوره ارایه شد. نحوه محاسبه شاخص‌های عملکرد انرژی در تجهیزات مختلف انرژی‌بر نیز با استفاده از مثال‌هایی در روز دوم این دوره تشریح شد.