ارتقای گواهینامه‌های سیستم مدیریت انرژی در پالایشگاه‌های گاز پارس جنوبی

2 دی 1399

گواهینامه‌های سیستم مدیریت انرژی (ISO 50001) در پالایشگاه‌های اول تا پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی، از ویرایش 2011 به 2018 ارتقا یافت.

در نتیجه اقدامات انجام شده توسط تیم پروژه استقرار و بروزرسانی سیستم مدیریت انرژی در پالایشگاه‌های مجتمع گاز پارس جنوبی، گواهینامه‌های پالایشگاه‌های اول تا پنجم این مجتمع به ویرایش 2018 ارتقا یافت.

عملیات ممیزی داخلی طی پنج روز از شنبه 15 آذر تا چهارشنبه 19 آذر انجام شد. عملیات ممیزی خارجی نیز طی روزهای 29 و 30 آذر انجام گرفت. تیم ممیزی خارجی براساس یافته‌ها، ضمن تمدید گواهینامه هریک از پالایشگاه‌ها، ارتقای سیستم مدیریت انرژی به نسخه 2018 را تأیید کرد.

لازم به ذکر است، در ادامه این پروژه، استقرار سیستم مدیریت انرژی، ایزو 50001، در پالایشگاه‌های ششم، هفتم، هشتم و نهم مجتمع گاز پارس جنوبی انجام خواهد شد.