تمدید گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره

18 شهریور 1397

گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره شرکت مهندسین مشاور انرژی نواندیش تمدید شد.

گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره در تاریخ دهم شهریور 1397 برای پایه 3 گروه انرژی (تخصص بهینه سازی انرژی) توسط سازمان برنامه و بودجه استان تهران تمدید و جزئیات در سامانه اطلاعات عوامل نظام فنی و اجرایی کشور ثبت شد.