جلسه پایانی پروژه ممیزی انرژی پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد برگزار شد

30 اردیبهشت 1397

جلسه پایانی پروژه ممیزی جامع (فنی) انرژی در مجتمع پالایشی شهید هاشمی نژاد در روز شنبه مورخ 29 اردیبهشت 1397 در محل پالایشگاه برگزار گردید. دراین جلسه که با حضور مدیر محترم مهندسی و توسعه پالایشگاه و مدیران و کارشناسان مربوطه برگزار شد، نتایج به دست آمده از اجرای مراحل مختلف پروژه، توسط مدیر و کارشناسان پروژه ارایه گردید.

لازم به ذکر است، این پروژه در سال 1395 آغاز و به مدت 12 ماه توسط تیم ممیزی انرژی شرکت مهندسین مشاور انرژی نواندیش انجام شده است.