برگزاری دوره آموزشی ممیزی انرژی در صنایع فرایندی

29 اردیبهشت 1397

دوره آموزشی ممیزی (فنی) انرژی در صنایع فرایندی، در شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی برگزار گردید. این دوره، در روزهای 25 و 26 اردیبهشت سال 1397 و با حضور مدیران و کارشناسان مرتبط برگزار شد.

لازم به ذکر است، ارایه این دوره در چارچوب قرارداد ممیزی انرژی پالایشگاه‌های اول، دوم و سوم مجتمع گاز پارس جنوبی انجام شده است.